Byggebransjen står for hele 40 % av verdens CO2 utslipp, hvilket er dobbelt så mye som transport-industrien. Du leste riktig, husene våre forurenser mer enn trafikken.  Å tenke grønt er dermed både viktig for miljøet og for å sikre langsiktig økonomisk lønnsomhet sett...