Generelle kjøpsvilkår

Generelt 

Vi reserverer oss for eventuelle feil i artikkelinformasjonen og med forbehold om at varen kan være solgt og forbeholder oss retten til prisendringer uten varsel. Prisen endres ikke på en ordre kunden allerede har fått bekreftet eller har forhåndsbetalt.  

Kan ikke selger levere i henhold til din bestilling, forbeholder vi oss retten til å kansellere hele eller deler av bestillingen. Beskjed om dette blir gitt pr e-post. 

 Gjennomført bestilling innebærer at du godkjenner våre kjøpevilkår og samtykker til at navn og emailadresse registreres i Entreprenørportalen AS kunderegister, juridisk eier av Snapit.no. 

Priser 

Alle priser som vises på portalen er eksklusiv mva.  

Ordren gir deg oversikt over alle kostnader ved bestilling og detaljer om hentested, tid og kontaktperson.  

Alle priser er oppgitt i norske kroner.  

Minstebestilling 

Det er ingen minstebestilling hos oss. 

Betaling

Det tilbys betaling via faktura (10 dager) eller kortbetaling for privatpersoner.  

 Levering 

Dersom ikke annet fremgår av annonsen skal varen hentes av kjøper. Dette vil være spesifisert i ordrebekreftelsen eller er en direkte avtale mellom selger og kjøper. Dersom varen både kan hentes og sendes avtaler Selger og Kjøper leveringsmåte i det enkelte tilfelle.   

Transport avtales direkte mellom Selger og Kjøper og det enkelte transportselskap. 

 Varer selges “som den er” og “hvor den er”. 

Selger skal i annonsen gi opplysning om forhold ved Varen eller dens bruk som han kjenner til og som en Kjøper har grunn til å regne med å få, og skal for øvrig oppfylle sin opplysningsplikt etter kjøpsloven/forbrukerkjøpsloven. Dette inkluderer informasjon om Varens viktigste egenskaper og funksjonalitet, herunder informasjon om mengde/antall og tilbehør. Dersom ikke annet er opplyst i annonsen, følger det som naturlig hører sammen med Varen med i salget.
 

Kundeopplysninger 

For å kunne handle hos Entreprenørportalen AS, må du fylle ut alle obligatoriske felt i kunderegistreringen.
Hver gang du bestiller fra Entreprenørportalen AS, bør du kontrollere at de oppgitte adresseopplysningene er riktige. 

Kundeopplysningene du registrerer hos Entreprenørportalen AS benyttes i ordrehåndtering og fakturering. For personvern og hvordan vi håndtere dine opplysning til forbedring av kjøpsopplevelse ligger under “Personvern”.
Entreprenørportalen AS selger verken e-postadresser eller andre opplysninger til 3.part. 

Angrerett/garanti 

Dersom du angrer på en bestilling før varene er hentet, kan du avbestille ved å sende en melding direkte til selger 
Husk å oppgi ditt navn og ordrenummeret som står i ordrebekreftelsen du har fått på e-post. 

 Varens tilstand skal være som beskrevet og er den i vesentlig dårligere stand enn det du kunne forvente ut i fra beskrivelse og besiktelse ved henting vil Kjøpsloven eller Forbrukerloven være gjeldene.  

 Reklamasjoner sendes skriftlig, for eksempel som e-post til [email protected] ref. ordrenummer og beskrivelse av feilen eller mangelen.  

Kjøpsloven gjelder for kjøp av ting mellom næringsdrivende og kjøp mellom privatpersoner, men ikke der kjøper er forbruker og selgeren opptrer i næringsvirksomhet ettersom slike forbrukerkjøp er regulert i forbrukerkjøpsloven.   

 Forbrukerloven gjelder forbrukerkjøp, det vil si salg av ting til en forbruker når selgeren opptrer i næringsvirksomhet. 

 Betalingsmislighold 

Ved forsinket betaling skal Kjøper betale den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrente etter forsinkelsesrenteloven til Entreprenørportalen AS, fra og med dagen etter forfall og til betaling skjer.

Dersom Kjøper ikke har betalt Totalsummen senest fem (5) Virkedager fra og med forfall anses Kjøper for å ha vesentlig misligholdt. 

Selger tar forbehold om at Selgers hevingsrett står ved lag i de tilfeller som er regulert i kjøpsloven § 54 (4) og forbrukerkjøpsloven § 45 (3). 

 

 

1