Byggebransjen står for hele 40 % av verdens CO2 utslipp, hvilket er dobbelt så mye som transportindustrien. Du leste riktig, husene våre forurenser mer enn trafikken.  Å tenke grønt er dermed både viktig for miljøet og for å sikre langsiktig økonomisk lønnsomhet sett i forhold til nye lov påleggelser og restriksjoner. Det er spesielt viktig å ta grep i dag for å nå bærekraftsmålene og unngå å ødelegge for fremtidige generasjoner. 

Hvorfor bærekraft nå? 

Norges første kvinnelige statsminister, Gro Harlem Brundtland, ledet kommisjonen som på slutten av 1980-tallet publiserte rapporten “Our Common Future”, hvor bærekraftig utvikling defineres som: evnen til å utvikle løsninger som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.  Det er dermed å forstå at å redusere utslipp av klimagassene må gjøres i dag, ikke om 100 år når det er for sent. Hvis ikke vil verden bli en annen for fremtidige generasjoner. I løpet av de siste 30 årene har det heldigvis skjedd mye, og siden 2015 har FNs 17 bærekraftsmål, “Sustainable Development Goals” (SDGs), vært viktige. Les mer om disse på FNs offisielle nettside https://sdgs.un.org/goals.   

Bærekraftsmålene er utformet for å samlet sett lede veien mot en verden uten fattigdom og krig, hvor artsmangfold og natur bevares.   

Parisavtalen  Parisavtalen illustrerer viktigheten av å ta grep i dag. 12. Desember 2015 i Paris gikk 196 land sammen om en plan for å håndtere verdens klimautfordringer. Avtalen slo blant annet fast følgende mål: 

 1. Å begrense global oppvarming til godt under 2 °C, og å tilstrebe å begrense den til  1,5 °C, sammenliknet med førindustriell tid. 
 1. Å øke evnen til å tilpasse seg skadevirkningene av klimaendringene.  
 1. Å «gjøre finansstrømmene forenelige med en bane mot lavutslippsutvikling». 

Forstå parisavtalen her:  Ever wondered: What is the ‘Paris Agreement’, and how does it work? 

Hvordan kan byggebransjen bidra til å nå bærekraftsmålene? 

Selv om det er mye fokus på et bil-fritt Oslo og regjeringens mål om å halvere utslippene fra transportsektoren i Norge innen 2030, er det mye byggebransjen kan og bør gjøre med en gang. Det er spesielt 6 av bærekraftsmålene som skiller seg ut som spesielt viktige for byggebransjen: 

 • SDG 6: Rent vann og sanitæranlegg 
 • SDG 7: Rimelig og ren energi 
 • SDG 9: Redusere energiforbruket innen industri 
 • SDG 11: Bærekraftige byer og samfunn 
 • SDG 12: Forsvarlig forbruk og produksjon 
 • SDG 13: Klimatiltak 

 I løpet av de siste årene har vi sett teknologiske nyvinninger som gir lavere utslipp og bruker mindre energi.   Det bygges null- og plusshus over hele landet. Eksempler er: 

Enda mer innovative løsninger: 

 • forskere ved SINTEF utfører ørsmå nanokuler som isolasjonsmateriale, setter elektrisk spenning på vindusglass og fasader for å drive energiinnsparing, og utvikler solceller som ikke is og snø skal feste seg på 

Hvor kommer Snapit inn? 

 

Det er kjempebra med alt av nytenking og innovasjon når det gjelder hvordan å bygge smartere, mer bærekraftig og for fremtiden. Samtidig kaster man energi og andre ressurser rett ut av vinduet dersom man ikke bruker opp alt av tilgjengelige materialer på en fornuftig måte. Det er her Snapit kommer inn.  Snapit ønsker å gjøre deg grønnere, rikere og ryddigere på et knips. Ved å selge overskudds- og ombruksvarer gjennom vår portal trenger du ikke få dårlig samvittighet når du bestiller for mye for å sikre deg økonomisk. Små og mellomstore bedrifter innen bygg industrien kan kjøpe små kvantum til en billig penge gjennom å dra nytte av overskuddsmateriale. 

Snapit hjelper deg med å nå følgende bærekraftsmål:

SDG 12: Forsvarlig forbruk og produksjon,

12.5)

Innen 2030 redusere avfallsmengden betydelig gjennom forebygging, reduksjon, materialgjenvinning og ombruk

  Ansvarlig forbruk og produksjon

  Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre

  Overforbruk – Bærekraftig forbruk og produksjon handler om å gjøre mer med mindre ressurser. I dag forbruker vi mye mer enn hva som er bærekraftig for kloden. For eksempel går en tredjedel av maten som blir produsert bort, uten å bli spist. 

  Bærekraftig livsstil – For å sikre gode levekår for nåværende og fremtidige generasjoner må også hver enkelt forbruker endre livsstil. Det innebærer å minske ressursbruken, miljøødeleggelsen og klimautslippene som et samfunn og som enkeltperson. På sikt vil dette føre til økonomisk vekst, begrense klimaendringer og øke livskvaliteten til mennesker på jorda. 

  Kjøp brukt og ta vare på tingene dine

  Ved å kjøpe noe som allerede er produsert og gjenbruke det, reduserer du fotavtrykket ditt på planeten. 

   

  Bli med oss i Snapit og gjør bygge- bransjen grønnere

  Byggebransjen står for hele 40 % av verdens CO2 utslipp, hvilket er dobbelt så mye som transport-industrien. Du leste riktig, husene våre forurenser mer enn trafikken.  Å tenke grønt er dermed både viktig for miljøet og for å sikre langsiktig økonomisk lønnsomhet sett...

  Pilotkunder søkes

  Velkommen til Snapit.no! Vi begynner å nærme oss lansering og trenger i den forbindelse ivrige pilotkunder som kan begynne å ta i bruk snapit.no slik at vi kan kvalitetssikre portalen før offisiell lansering.

  1